Contingent 19-20

We kunnen op onze school 132 leerlingen inschrijven.

  • traject type 9 voor 22 kinderen   VOL – 03/09/2019 (*)
  • traject type 3 voor 56 kinderen   VOL – 03/09/2019 (*)
  • traject type ba voor 54 kinderen

(*) Je kan nog aanmelden op onze wachtlijst voor deze onderwijstypes.