Verhoogde controle op dragen autogordel

Bericht uit de politiezone… “Het schooljaar is opnieuw begonnen. Naar jaarlijkse gewoonte zijn we als politiezone zichtbaar aanwezig aan de scholen. Dagelijks wordt er voorzien in schooltoezicht. Om de veiligheid van de aller zwaksten te garanderen is het uiteraard ook belangrijk dat de rit van en naar school veilig verloopt. Om die reden zullen we extra aandacht schenken aan de gordeldracht in de schoolomgeving, van 7 tot 11 september.”

Contingent 19-20

We kunnen op onze school 132 leerlingen inschrijven. traject type 9 voor 22 kinderen   VOL – 03/09/2019 (*) traject type 3 voor 56 kinderen   VOL – 03/09/2019 (*) traject type Ba voor 54 kinderen VOL – 12/02/2020 (*) (*) Je kan aanmelden voor volgend schooljaar na de krokusvakantie. Inschrijvingen starten na de paasvakantie.