Aanmelden – Inschrijven (voor schooljaar 2022-2023)

Je kan bij ons inschrijven voor schooljaar 2022-2023 als je wordt doorverwezen naar Buitengewoon Onderwijs. We bieden onderwijs aan voor jongeren in het onderwijstype 3, 9 en basisaanbod. Je kan met vragen hierover terecht bij je CLB. Wil je inschrijven? Mail dan naar het secretariaat van de school voor een afspraak, via de contactpagina.

Ingeschreven

Vanaf je inschrijving werken we met jou aan een aangepast traject. Een traject dat rekenening houdt met wat je al kan, waar je goed in bent… Maar dat ook een antwoord probeert te geven op wat minder goed gaat en waar je extra hulp bij nodig hebt.

Respect voor elkaar, voor materiaal, voor je omgeving…

Wat je kan en mag verwachten staat beschreven in het schoolreglement. Over het samen school maken. Respect voor elkaar, voor je materiaal, voor de omgeving vinden we belangrijk… Andere dingen ook…

Onze visie – missie

Vrije lagere school – niet confessioneel
Pluralistische grondslag vanuit vrijzinnige visie
Drie onderwijstypes: type 3, type 9 en type basisaanbod
Individuele handelingsplanning voor elke leerling
Alle in het kind aanwezige mogelijkheden ontwikkelen
Nastreven van de totale ontwikkeling van de persoon
Mini-maatschappij ‘school’ als voorbereiding op later
Re-integratie in gewoon onderwijs nastreven waar mogelijk
We onderschrijven de universele rechten van de mens en deze van het kind