Contingent 22-23

We kunnen op onze school 130 leerlingen inschrijven. traject type 9 voor 26 kinderen traject type 3 voor 54 kinderen traject type Ba voor 50 kinderen Mededeling 10 oktober 2022 Onze school is vol verklaard voor het type Basisaanbod (tBa). We hebben nog enkele plaatsen in het onderwijstype 3 en het type 9.