Hoe doen we het?

Elke leerling wordt getest: zo meten we wat een leerling al precies kan. Dat is voor ons de basis. We bouwen verder op het kunnen van de leerling, met een aangepast individueel traject. Waar mogelijk pogen we reïntegratie in het gewoon onderwijs na te streven. Daarom maken we gebruik van leermiddelen uit het regulier onderwijs. We passen deze aan aan de noden van het kind, ontwikkelen individuele leerlingvolgsystemen en volgen het kind via handelingsplanning.