We werken elke dag aan sociale vaardigheden, aan leren goed om te gaan met jezelf en met de anderen om je heen.
De afgelopen schooljaren deden we dit ook schooloverschrijdend met telkens 4 grote thema’s.
Dit schooljaar doen we het ietsje anders:

Sinds vorig schooljaar bieden we het vak cultuurbeschouwing aan, waarin we elke week de nadruk willen leggen op wie ben ik, wat doe ik, wie zijn de anderen en hoe kunnen we samen goed samenleven?
Sociale vaardigheden en actualiteit zijn de hoofdbrok  in ons cultuurbeschouwend onderwijs.

Het leerplan cultuurbeschouwing van onze school (v1.0)

cultuurbeschouwing - leerlijn