Willen jullie de school bezoeken of wil je je kind inschrijven?

Dan plannen we best een afspraak.
Bel ons even op 02 – 309 28 82
of klik hier om een bericht te sturen via mail.

Bezoek:
Tijdens een bezoek maken we jullie wegwijs, zowel in onze werking als in de school zelf.
We verkennen samen welk traject kan passen voor uw kind. We leiden jullie rond in het gebouw en tonen enkele klassen.
En natuurlijk zijn de kandidaat-leerlingen van harte welkom op dit bezoek!
We maken tijd voor alle vragen van de ouders en de kinderen.

Inschrijven:
Kom je inschrijven, dan plannen we het inschrijfgesprek.
We verzamelen zoveel mogelijk info over je kind om onze werking en aanpak zo goed mogelijk te kunnen afstemmen.
Belangrijke info kan je dan in alle vertrouwen meedelen.

Brengen jullie zeker deze documenten mee:

  • identiteitskaart van het kind
  • het verslag van het CLB (als dit nog moet geschreven worden, de engagementsverklaring van het CLB)
  • eventueel vorige verslagen (als jullie deze met ons willen delen)