Contingent 22-23

We kunnen op onze school 130 leerlingen inschrijven.

  • traject type 9 voor 26 kinderen
  • traject type 3 voor 54 kinderen
  • traject type Ba voor 50 kinderen

Mededeling 10 oktober 2022

Onze school is vol verklaard voor het type Basisaanbod (tBa). We hebben nog enkele plaatsen in het onderwijstype 3 en het type 9.