Contingent 22-23

We kunnen op onze school 130 leerlingen inschrijven.

  • traject type 9 voor 26 kinderen
  • traject type 3 voor 54 kinderen
  • traject type Ba voor 50 kinderen

Mededeling 1 maart 2023

Onze school is vol verklaard.
Je kan wel al inschrijven voor schooljaar 2023-2024.