Onze school is lid van verscheidene organisaties. We werken ook samen met instanties. Onderstaand vindt u ze terug.

Onze school is lid van scholengemeenschap SG De Pajot. Via deze link kom je op de website.


 

 

 

 

Onze school is aangesloten bij het Centrum voor LeerlingBegeleiding CLB-n. Via deze link vindt je hun website.


 

 

 


Onze school is lid van VOOP-VONAC – Vrijdenkende, Onafhankelijke OnderwijsPartners, onderwijskoepel voor het vrij niet-confessioneel onderwijs in Vlaanderen.

Tekst 'VOOP en vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing' - def